پلی لیست پاپ (Pop Playlists)

Persian Pop 2
Relaxing
پلی لیست Wake Up Happy
Persian Happy 6
پلی لیست Non Stop Party
Persian Romantic
اهنگ های محبوب Persian Hits 2
Persian Hits
آهنگ های شاد و انرژی مثبت ایرانی (Persian Happy 5)
Persian Happy 4
Persian Happy 3
Persian Nostalgic 1