قدیمی و خاطره انگیز (Old & Nostalgic)

40 Golden Hits Of Mahasti
40 Golden Hits Of Mahasti 1
Dahe 50
Aftab Mahtab
Mahigir
Mohammad Noori 5
Mohammad Noori 4
Mohammad Noori 3
Mohammad Noori 2
Mohammad Noori 1
Doe Taa Chesm Seyah Dari
Zendoone Del
The Best of Mahasti
Barf
Khab Dar Bidari
Jomeh
The Best of Ebi (Tiarin Playlist)
Googoosh
بهترین آهنگ های هایده
بیژن مرتضوی
The Best of Siavash Ghomayshi
The Best of Moein
آلبوم گل من