سنتی ایرانی (Persian Traditional)

Khalvat-E Del, Isfahan
گنجینه هنر موسیقی ایران - دلنشین، ماهور، سری اول
Golrizan, Nava, Vol. 2
Delneshin, Mahour, Vol. 1